Co nabízíme Orientace firmy Cenová politika ReferenceDownload
   
   
   
   
   
   

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Zde se stanoví nejvhodnější postup práce a základní harmonogram úkolů/kapacit. Zpracuje vstupní terminologie a společně s rekurentními frázemi zanese do glosářové databáze. Sestaví překladatelský tým a vypracuje tzv. styleguide (pokyny pro překladatele). Vytvořené podklady jsou pak předloženy validátorovi/konzultantovi a po odsouhlasení se stávají závaznými.