Překlad a lokalizace

Cizojazyčný marketing: přeložit, pak lokalizovat

Překladová řešení s vysokou užitnou hodnotou poskytujeme pod názvem ArTec Translation již od roku 1992. Od roku 1994 pak nepřetržitě jako smluvní partner IBM. Nabízíme jak kvalitu, terminologickou konzistenci a profesionalitu, tak praktické zkušenosti.

Jsme schopni Vám poskytovat přesně ta překladová a lokalizační řešení, která potřebujete. V marketingu, obchodní korespondenci a reklamě provádíme v první fázi překlad, ve druhé lokalizaci a stylizaci do českého prostředí.