JPL01: Marketingové překlady s následnou lokalizací

Materiál Vám nejdříve přeložíme a pak ve spolupráci s Vámi přizpůsobíme na české prostředí (lokalizujeme) a stylisticky upravíme, aby oslovil cílovou skupinu.

JPL02: Překlady právních textů, smluv, licenčních ujednání

Překlady vypracuje překladatel specializující se na tuto problematiku.

JPL03: Lokalizace softwarů, webů

Konzistentně a kvalitně přeložíme GUI, dokumentaci i online nápovědu. V tomto oboru máme dlouholetou praxi.

JPL04: Obchodní korespondence

I překlady obchodní korespondence často vyžadují prvotní překlad s následnou úpravou pro lokální prostředí a stylizací, aby odpovídal záměru pisatele.

JPLxx: Jiné typy překladů a lokalizace

Zvolte při požadavku překladu či lokalizace jiných typů materiálu.