O nás

Poskytujeme kreativní řešení v oblasti propagace a reklamy dle současných trendů přívětivého přístupu k životnímu prostředí.

Společně s Vámi vypracujeme pro plánovanou akci scénář, jak dostupnými prostředky dosáhnout vytčených cílů s minimálním dopadem na přírodu, a akci Vám pomůžeme zrealizovat. U překladových a lokalizačních služeb těžíme z dlouholeté praxe v oblasti lokalizace softwarů, online nápověd, dokumentace a propagačních materiálů k těmto produktům. Námi poskytované služby jsou na zakázku, tj. šity přesně na míru Vašich potřeb.

Naším motem je budovat synergický účinek green propagace k posílení loajality Vašich klientů i zaměstnanců.